top of page

Noranergy ble etablert som følge av ideer om å utnytte fornybare energi-kilder mer effektivt, med hovedvekt på lønnsom bærekraft.  I første rekke benyttes varme fra sol og industri, herunder eksosvarme fra MAP - MikrobølgeAssistert Pyrolyse.


Utviklingsarbeidet har hovedsakelig foregått ved Norges Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, hvor et demonstrasjonsanlegg med solfanger og sesonglager er i drift.


Teknologigjennombruddet kom ved å bruke bakken som lager, benytte egenutviklede kollektor-løsninger, og ved å optimalisere pyrolyse-teknologien.

Løsningene egner seg like godt «off grid» som tilpasset eksisterende anlegg, og fremstår stort sett usynlige - med minimalt plassopptak.

Produksjonsprisen for sol- og spillvarme, samt eksosvarme fra strømproduksjon i et MAP-anlegg, er behagelig lav. Lagringskostnaden likeså, og åpner dermed for å tilby flere energityper rimeligere enn dagens markedspriser.

Noranergy er i en spennende fase hvor vi bearbeider en rekke prosjekter fra 0,5GWh og oppover - i samarbeid med spesialister og leverandører innen en rekke fagfelt.

 

MORE ANERGY AS:

Personer med overlappende kunnskap og lang fartstid i akademia, energi- og byggebransjen tok initiativ til etablering av selskapet MORE ANERGY AS. Aksjonærene har samlet sett bred kunnskap om produksjon, energi, markedsføring, politikk med mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

MORE ANERGY - org. nr. 920 934 455

 

NORANERGY AS:

Personene bak MORE ANERGY AS og SBC (se egen boks) kjenner hverandre fra forskningsmiljøet ved NMBU på Ås.

Underveis ble synergien mellom teknologiene i MORE ANERGY og SBC mer og mer åpenbar:

I januar 2019 ble NORANERGY AS etablert som felles drifts-selskap for begge teknologier.  

 

NORANERGY - org. nr. 917 794 162

 

SCANDINAVIAN BIOFUEL COMPANY AS: 

Scandinavian Biofuel Company (SBC) er et selskap dedikert til mikrobølgeteknologi for termokjemisk dekomponering av hydrokarbonrike råstoff og til bruk som fornybar energi. Mikrobølge-assistert pyrolyse eller MAP-teknologien konverterer hydrokarbonrikt materiale til naturgasslignende gasser og hydrogen, ulike oljer og aktivt kull.

SBCs proprietære MAP-teknologi baseres på utnyttelse av avfalls-strømmer, biprodukter og lav-verdi-materialer som skogsavfall, avfalls-plast, bildekk etc. Prosessen er 100% utslipps- og forurensningsfri - altså ingen forbrenning.

SBC - org. nr. 991 762 809

NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page