top of page

Vil du være med på å skape det grønne skiftet ?

Vi søker langsiktige industrielle investorer som gjennom miljøengasjement skaper verdier for samfunnet 

(..og avkastning for aksjonær).

I første omgang skal vi bygge en pilot som kombinerer solfangst, lagring, MAP, og kanskje boring.  Piloten vil bli finansiert gjennom offentlige midler (sannsynligvis opp mot 50%), egeninnsats, og 40 millioner fra investor.

NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page