top of page

Kollektor

Kollektoren, «fullkontakt-koaksialkollektor» (FKK) står i kontakt med hele brønnveggen for maksimal energioverføring. Brønndybden utnyttes 100%, med eller uten grunnvann.  Driftsenergien er meget lav (sirkulasjonskostnad), varmevekslerkapasiteten bedre enn andre, og med lang levetid. FKK’en er kjernen i NAS’ virksomhet. 

Brønntopp

Ny monteringsvennlig, lavt trykktap, solid, med gode lastegenskaper (marktrykk).
Kort monteringstid.
 

Automasjonspakke, proprietær

Til regulering av sesonglagre, under ferdigstillelse.

Solfangeren

Heldekkende solfanger.
 

Andre produkter

  • Samlestokk, egenutviklet og beskyttet, patentering pågår.

  • Temperatursensor, egenutviklet.

  • Prefabrikkert energisentral.

MAP-anlegg

 

Skisse.PNG
NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page