top of page

Sesonglagring og mellomlagring av termisk energi fra sol og spillvarme

  • Varme, typisk fra 0,2GWh

  • 30C–70C *) 

  • Kjøling og kulde, typisk fra 0,1GWh 

  • - 40C til +5C

*) grader C, høyere temperatur på forespørsel.

Merk:
Forbedring av væske/vann varmepumpers ytelse kan oppnås ved å benytte ovennevnte teknologi.

 

Tjenester

Noranergy tilbyr: 

  • Energi-foranalyser.

  • Energirådgiving med løsninger for sesonglagring og mellomlagring av termisk energi.

NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page