Sesonglagring og mellomlagring av termisk energi fra sol og spillvarme

 • Varme, typisk fra 0,2GWh

 • 30C–70C *) 

 • Kjøling og kulde, typisk fra 0,1GWh 

 • - 40C til +5C

*) grader C, høyere temperatur på forespørsel.

Merk:
Forbedring av væske/vann varmepumpers ytelse kan oppnås ved å benytte ovennevnte teknologi.

 

Tjenester

Noranergy tilbyr: 

 • Energi-foranalyser.

 • Energirådgiving med løsninger for sesonglagring og mellomlagring av termisk energi.

MAP -

MikrobølgeAssistert Pyrolyse
 


MAP er en termokjemisk omvandlingsprosess for konvertering og utnyttelse av biomasse og utsorterte avfallsfraksjoner.  Disse gjenvinnes til sluttprodukter i form av olje, gass og karbon. Prosessen foregår i en lukket krets og er utslippsfri.


Olje og gass kan benyttes til lokal strøm- og varme-produksjon. Termisk energi kan lagres.

MAP reaktoren til Noranergy benytter kun CO2 nøytralt eller CO2 negativt råstoff i produksjonen av fornybar energi.  Vi har utviklet en resept der vi produserer et CO2 nøytralt råstoff av biomasse og utvalgte avfallsressurser.

 

Primært ønsker vi å benytte:

 

 

 

 

 

 

Lavverdi biomasse som:

 • Slam

 • Halm

 • Lauvvirke

 • Hageavfall

 • Avfall fra slakting av fisk og dyr 

Energirikt avfall som:

 • Utvalgte plastfraksjoner

 • Gummi

 • Dekk

Ved å sette sammen en resept av kortreiste lokale energiressurser fra biomasse og avfallsbaserte ressurser bidrar vi med en lønnsom og bærekraftig CO2 nøytral energiproduksjon.

NORANERGYlogo2_redigert.png