top of page

Mikrobølgeassistert pyrolyse, MAP, er utviklet av SBC, med oppstart tilbake i 2007. I 2009 kom det tilskudd fra EUs 7. rammeprogram for utvikling av en prosess tilpasset treflis. Prosjektet ble avsluttet i 2012 som vellykket. Siden da er det foretatt optimaliserings-arbeid for ulike råvarer og også tilpasning av teknologien med tanke på prosessdetaljer så som tilpasset mikrobølgetransparent keramikk. Dette er gjort hos Thermolysis Ltd., Taiwan, med samarbeidspartnere som Ceradyne/3, USA, Zedmex, Mexico, likeledes University of Nottingham og Sylatch Ltd begge i UK.

 

MAP er en patentert metode med bruk av mikrobølger til dielektrisk oppvarming av hydrokarbonrikt materiale for termokjemisk dekomponering uten at oksygen er tilstede, altså ingen dannelse av oksider som NOx og SOx og CO2. Prosessen er kompakt, rimelig i anskaffelse og driften og avgir ingen støy, lukt eller utslipp.
 

Pyrolyse i Wikipedia:

«Pyrolyse (av gresk pyro- og -lyse) (andre navn er destruktiv / destruerende destillasjon, (for-) koksing, trekullbrenning og tørrdestillasjon) er spalting av sammensatte, fortrinnsvis faste organiske, kjemiske forbindelser til nye produkter ved hjelp
av oppvarming uten tilgang på luft (oksygen)

 

Produktene er vanligvis lysgass, vandige destillater, pyrolyseolje, tjære og koks/trekull. Prosessen kan foregå isolert, men er vanligvis en del av en annen termokjemisk prosess som forbrenning eller forgassing.»

 

Pyrolyse er med andre ord velkjent og i bruk verden over.
Scandinavian Biofuel Company AS, Notodden, har utviklet en kontinuerlig virkende pyrolyseprosess for en rekke applikasjoner. 

MAP åpner for en betydelig verdistigning. Eksempelvis:

  • Bildekk, 12kWh/kg, energien og karbonet (kull) er etterspurt, stålfiberen blir armering i betong,

  • 50% av gassfraksjonen er hydrogen. Norges volum av bildekk er 50.000 tonn/år. 50.000.000 kg x 12kWh/kg = 600.000.000 kWh :) 1 kr/kWh gir    600.000.000 kr

  • Plastbåter, 10 kWh/kg, fiberen anvendes som for stål – fiberarmering i betong

  • Havplast, landbruksplast, plast fra fiskeoppdrett inneholder ca. 10 kWh/kg.

  • Husholdningsavfall gir ca. 3,5 kWh/kg

  • Ett tonn furu gir 300kg biokull og opptil 700 liter hydrokarbonrik olje.

MAP1.PNG
NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page