top of page
Produkt:
Sol og avfall er alltid tilgjengelig, og bidrar til at behovet for varme, kulde, olje, gass og strøm kan produseres/tilbys overalt ved bruk av vår teknologi.
 • Sesonglagring av termisk energi:
  • Rimelig
  • Med forutsigbar og lav energipris
  • Skalerbar anlegg
  • Verifisert teknologi
  • Demper behov for strøm 
  • Fjerner effekttoppene i nettet
  • Omfatter varme og kulde
NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page