top of page
2010.jpg

 

Sesonglagring av solfanget varme er kjent utenfor landets grenser, blant annet i Canada.  

Drake Landing Solar Community viser at det er fullt mulig å dekke oppvarmings-behovet for 52 boliger hele året med sesonglagret solvarme.  Drake Landing ligger på 51.0486° N.

 

Noranergy har gjennom samarbeidet med NMBU utviklet  tekniske løsninger som gir bedre effekt.

sun.png
NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page