top of page

Systemleveranser:

  • Solfanger og sesonglager: Store/små forretningsbygg, samling av flere villaer/hytter, blokker, typisk > 1-25GWh

  • Solfanger, MAP og sesonglager: Bydeler, mindre byer, industri, nettselskap, 40 – 300GW

  • MAP og sesonglager: Energiselskap, befolkningssentra, industri, avfallsforbrenningsselskap

  • Kollektorløsning med solfanger og varmepumpe: Store og små lavtemperatur-anlegg, støttet av varmepumpe

  • Solfanger: Gjenoppvarming av kalde brønnparker for varmepumper – Brønndoktor

​Leveransen omfatter alle nødvendige komponenter i et geoenergianlegg: Kollektor, solfanger, MAP, røranlegg, automasjons-pakke frem til grensesnitt – brukerens distribusjons-system.
Løsningene kan forsynes med PV, photo voltaic (solceller) til driftsstrøm av anlegget om sommeren.  Fangst av solvarme krever dermed ikke nettilknytning.  Kollektor med sesonglagringsløsningen er patentert og dokumentert at leverer etter hensikten.

 

Et eget demonstrasjonsanlegg ved NMBU/Ås, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet er i drift og fanger solvarme som lagres i
energibrønner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noranergys teknologi åpner for dekning av både effekt- og energibehov uten bruk av varmepumpe.  Solfangeren integreres i bygningens kjølesystem i det den fjerner varmen før den trenger inn i bygningskroppen: Svalere bygninger.

MAP-anlegg for plast, bildekk, trevirke etc. med kapasitet 5000 t/år produserer 40-50GWh/år, gass, olje og aktivt karbon.  Hvis sammen-koblet med en multifuelturbin og en strømgenerator kan typisk 40-45GWh energi leveres i form av 2,5MW strøm og 2,5MW varme av ønsket temperatur. Strømmen mater nettet, varmen brukes direkte eller sesonglagres.


Helårlig driftstid per år er 7500-7800 timer.
 

Et MAP-anlegg kan utvides med inntil fire pyrolysører – 20.000 t/år, 200GWh. En solfanger + MAP + sesonglager gir mulighet til å la solfangeren produsere store mengder lavtemperaturvarme.
Den varmen inngår som «isolering» av høytemperatursonen i sesonglageret.

Løsningen åpner for en overgang til et rent solfanger + sesonglager uten MAP, etter noen år hvis ønskelig, en «off grid» mulighet.

Sesonglager NMBU.png

Løsningen åpner for en overgang til et rent solfanger + sesonglager uten MAP, etter noen år hvis ønskelig, en «off grid» mulighet.

 

Varmepumper henter energi av lav temperatur, typisk +/- 0 grader etter noen års driftstid. Vi kan tilby løsninger som endrer dette ved
at solfangeren henter nødvendig varme for å opprettholde opprinnelig grunnvannstemperatur eller til og med øker denne til ønsket nivå.
Det gir varmepumpen bedre driftsvilkår, kan hende kan den reduseres i ytelse? Grunnvannstemperaturen kan økes til ca. 20 grader C. Da er ikke løftet opp til gulvvarmetemperaturen høyt. Naturlige kuldemedier klarer dette.

Brønnparker kan ha blitt kalde og oppnådd permafrostatus. Noranergys solfanger kan bidra til å øke temperaturen til det den hadde første
driftsår. Hver eneste tilførte kWh vil bidra positivt til bedre anleggs-ytelse. Det er mulig å øke temperaturen til ytterligere, f.eks. 10 grader C.
hvis ønskelig.

 

Vi kaller løsningen Brønndoktoren. Varmepumpens vilkår bedres betydelig.

 

Bruk av solfangere til oppvarming av svømmebasseng, oppvarming av fotballbaner.  Campingplasser med høy varmtvannsforbruk vil ha nytte av solfangervarmet vann.

 

Generelt om sesonglager

 

 

 

 

 

 


Små lagre taper mye varme fordi forholdstallet mellom volum (m3) og volumets overflate (m2) er lavt.  Store lagre taper vesentlig mindre grunnet bedret forholdstall.  Gjenvinningsgraden varierer mellom 25 og 90%.


Anlegg i GWh-klassen gir aller best økonomi.

Animasjon.PNG
Grid1.jpg
NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page