top of page

 

Tjenester:
 • Bærekraftanalyse - for å unngå feilinvesteringer:
  • må vise lønnsomhet
  • bør være storskala
  • tverrfaglig
 • Simulering og evaluering av energiløsninger - kost/nytte optimalisering
  • Herunder MAP
 • Risikoanalyser, risikostyring og økonomianalyser

 

Foranalyser, rådgivning (fremtidsmulighet)

I de fleste prosjekter vil det i tidligfase være behov for en skisse- og eller forprosjekt for å kartlegge og avklare:

 

 • Prosjektets forutsetning og rammevilkår

 • Energi- og effektbehov for termisk, elektrisk- og hydrokarbonenergi

 • Lokale forutsetninger for ulike energibærere

 • Økonomisk begrensning (budsjettpris, besparelse, etc.)

 • Miljøkonsekvens

 • Risikovurdering

 

Noranergy tilbyr energirådgivings-tjenester

 

Våre produkter omfatter komplette sesonglagringssystemer for varme og kjøling, energikollektorer for væske/vann med, eller uten varmepumpe.

 • Energidekningsgrad: Kan byggets oppvarmingsbehov dekkes fullt ut bare med solfanget varme ?

 • Er det behov for tilleggs-varme ?

 • Vurderes varmepumpe eventuelt i kombinasjon med termiske solfangere ?

 

Mikrobølge Assistert Pyrolyse omdanner avfallsfraksjoner til termisk energi og strøm.

NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page