top of page

Anergi i Wikipedia:

"Anergi (fra gresk, «ikke-arbeid») er den delen av en termisk energimengde som teoretisk ikke kan konverteres til arbeid (mekanisk energi). 


Den delen av energimengden som kan konverteres kalles eksergi."

NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page