top of page

Noranergy ble etablert som følge av ideer om å utnytte fornybare energi-kilder mer effektivt, med hovedvekt på lønnsom bærekraft.  I første rekke benyttes varme fra sol og industri.


Utviklingsarbeidet har hovedsakelig foregått ved Norges Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, hvor et demonstrasjonsanlegg med solfanger og sesonglager er i drift.


Teknologigjennombruddet kom ved å bruke bakken som lager, og benytte egenutviklede kollektor-løsninger.

Løsningene egner seg like godt «off grid» som tilpasset eksisterende anlegg, og fremstår stort sett usynlige - med minimalt plassopptak.

Produksjonsprisen for sol- og spillvarme er behagelig lav. Lagringskostnaden likeså, og åpner dermed for å tilby flere energityper rimeligere enn dagens markedspriser.

Noranergy er i en spennende fase hvor vi bearbeider en rekke prosjekter fra 0,5GWh og oppover - i samarbeid med spesialister og leverandører innen en rekke fagfelt.

NORANERGYlogo2_redigert.png
bottom of page