Noranergy ble etablert som følge av ideer om å utnytte fornybare energi-kilder mer effektivt, med hovedvekt på lønnsom bærekraft.  I første rekke benyttes varme fra sol og industri, herunder eksosvarme fra MAP - MikrobølgeAssistert Pyrolyse.


Utviklingsarbeidet har hovedsakelig foregått ved Norges Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, hvor et demonstrasjonsanlegg med solfanger og sesonglager er i drift.


Teknologigjennombruddet kom ved å bruke bakken som lager, benytte egenutviklede kollektor-løsninger, og ved å optimalisere pyrolyse-teknologien.

Løsningene egner seg like godt «off grid» som tilpasset eksisterende anlegg, og fremstår stort sett usynlige - med minimalt plassopptak.

Produksjonsprisen for sol- og spillvarme, samt eksosvarme fra strømproduksjon i et MAP-anlegg, er behagelig lav. Lagringskostnaden likeså, og åpner dermed for å tilby flere energityper rimeligere enn dagens markedspriser.

Noranergy er i en spennende fase hvor vi bearbeider en rekke prosjekter fra 0,5GWh og oppover - i samarbeid med spesialister og leverandører innen en rekke fagfelt.

 

MORE ANERGY AS:

Personer med overlappende kunnskap og lang fartstid i akademia, energi- og byggebransjen tok initiativ til etablering av selskapet MORE ANERGY AS. Aksjonærene har samlet sett bred kunnskap om produksjon, energi, markedsføring, politikk med mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORE ANERGY - org. nr. 920 934 455

 

NORANERGY AS:

Personene bak MORE ANERGY AS og SBC (se egen boks) kjenner hverandre fra forskningsmiljøet ved NMBU på Ås.

Underveis ble synergien mellom teknologiene i MORE ANERGY og SBC mer og mer åpenbar:

I januar 2019 ble NORANERGY AS etablert som felles drifts-selskap for begge teknologier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORANERGY - org. nr. 917 794 162

 

MIKROBØLGE-ASSISTERT PYROLYSE 

Kjell Ivar Kasin har siden 2001 utviklet mikrobølge-assistert termokjemisk dekomponering av hydrokarbonrike råstoffer der sluttproduktene benyttes til produksjon av CO2 negativ eller CO2 nøytral fornybar energi. Mikrobølge-assistert pyrolyse eller MAP-teknologien kan konverterer hydrokarbonrikt materiale til naturgasslignende gasser og hydrogen, ulike oljer og aktivt biokull. Den proprietære MAP-teknologien kan utnytte kortreist lokalt avfallsbasert råstoff som ellers ikke kan anvendes, eksempelvis  u-gjenvinnbar skitten plast, bildekk osv. Alternativt kan man benytte biomasse fra lav-verdi-materialer som skogsavfall, rivningsvirke, slam etc. De to råstoffgruppene kan også benyttes sammen og slik representere et CO2 nøytralt råstoff. Prosessen er lukket, inneholder ingen form for forbrenning og har ingen utslipp. Dette er sirkulærøkonomi i praksis og på sitt beste.

NORANERGYlogo2_redigert.png